Rovatok: Hírek

Tagdíjfizetés

A Magyar Szemorvostársaság Közgyűlése 2023. júniusában megszavazta a Társaság emelt tagdíját.


Az éves tagdíjak:
 

Aktív szakorvosoknak 10 000 Ft
Rezidenseknek 7000 Ft
Nyugdíjasoknak 3500 Ft
GYED-en/GYES-en levő szakorvosoknak 3500 Ft
GYED-en/GYES-en levő rezidenseknek 3500 Ft


A tagdíj a korábbiakhoz hasonlóan magában foglalja a megújult Szemészet újság éves előfizetési díját, a szakorvosoknak a kreditszerző továbbképzés éves regisztrációs díját, a kedvezményes kongresszusi regisztrációt, valamint a hozzáférést a Társaság honlapjához (szemorvostarsasag.hu) és annak szolgáltatásaihoz (rendszeres hírlevél, társasági hírek, kongresszusi beszámolók, szakmai referátumok, aktuális szakmai irányelvek, a Szemészet újság tartalma és a továbbképzés, valamint a tagnyilvántartás és tagdíjbefizetés).

Kérjük, hogy a tagdíj összegét átutalással az alábbi számlaszámra fizessék be:

Magyar Szemorvostársaság
OTP 11708001-20567259

Külföldről történő befizetés esetén:

IBAN: HU76 1170 8001 2056 7259 0000 0000
BIC(SWIFT) KÓD: OTPVHUHB

Felhívjuk szíves figyelmét a Magyar Szemorvos Társaság alapszabályának néhány, a tagsági díj fizetéséhez kapcsolódó pontjára:

„III. A TÁRSASÁG TAGJAI, TEVÉKENYSÉGÜK, JOGAIK ÉS KÖTELEZETTSÉGEIK

A rendes tag kötelezettsége, hogy:
f./ Mind az aktív, mind a nyugdíjas rendes tag a részére megállapított tagsági díjat minden év március 31-ig befizesse.

7.§. l./ A rendes tag tagsági viszonya megszűnik:
c./ kilépéssel. A tag kilépési szándékát az elnöknek vagy a főtitkárnak írásban tartozik bejelenteni. A tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételével megszűnik. A tagsági viszony megszűnéséről a társaság rendes tag felvételére feljogosított szervét tájékoztatni kell.
d./ kizárással. Ki kell zárni a rendes tagok sorából azt a személyt, aki:
1. A társasággal szemben fennálló kötelezettségeinek önhibájából – kétszer írásbeli felszólításra – sem tesz eleget. A két felszólítás között legalább 30 napi időköznek kell eltelnie.”


 

  az MSZT Elnöksége
 

Cikk értékelése

Eddig 10 felhasználó értékelte a cikket.

Következő események

Magyar Szemorvostársaság Kongresszusa

Magyar Szemorvostársaság Kongresszusa

Eger, Park Hotel 2024. június 20-22.

  

vissza tovabb
1
2
3
4
5

OCULAR SURGERY NEWS

Tisztelt Kollégák!

Értesítjük az MSZT tagjait, hogy a World Glaucoma Association ingyenesen elérhető IGR folyóirata (International Glaucoma Review) az alábbi linken keresztül most hozzáférhető.